บริการออกแบบและพัฒนา

เรานำเสนอการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมใช้ ที่สร้างสรรค์และใช้งานได้ง่าย โดยทีมโปรแกรมเมอร์มืออาชีพประสบการณ์ทำงานหลายปีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

StandardPro

โปรแกรมเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ

อัตราการเบิกผ่าน 100%

ใช้ง่าย

เพียงไม่กี่ขั้นตอน

การนำเข้า

เชื่อมต่อข้อมูลจาก HIS ในไม่กี่วินาที

การตรวจสอบ

ด้วยฟีเจอร์อำนวยมากมายที่สามารถตรวจจับความผิดพลาดของข้อมูลจนกว่าจะถูกต้อง 100%

การส่งเบิก สกส.

มาพร้อมกับการสร้างไฟล์ XML และเขียนอีเมลส่ง สกส. ให้อัตโนมัติ

การติดตามผล

รายงานติดตามภาพรวมความคืบหน้าของสถานะการส่งเบิกทั้งหมดแบบ Realtime

โปรแกรมสำเร็จรูป

พร้อมใช้งาน

โปรแกรม AIPN

โปรแกรมส่งเบิกข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในรูปแบบใหม่

โปรแกรม SSOP

โปรแกรมส่งเบิกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม

โปรแกรม CIPN

โปรแกรมเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

โปรแกรม D506

โปรแกรมบริหารการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506)

โปรแกรม EMR

โปรแกรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้าเอกสารจากกระดาษมาเก็บไว้ในรูปแบบของดิจิทัล

โปรแกรม F52

โปรแกรมบริหารการการจัดทำข้อมูล 50 แฟ้ม

โปรแกรม QUEUE

ระบบบริการจัดการคิว ทั้งคิวภายในโรงพยาบาล และ คิวออนไลน

โปรแกรม M.APP

แอปพลิเคชั่น นัดหมายเข้ารับบริการทางการแพทย์

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เราใช้พัฒนาโปรแกรม

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.