โปรแกรม บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยรูปแบบใหม่ (AIPN)

Desktop Application

โปรแกรม AIPN สามารถเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลของผู้ป่วยที่จำเป็นต่อการส่งเบิกทั้งหมดโดยตรงจากระบบของโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลสะดวกรวดเร็ว พร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนความถูกต้องของข้อมูลในทุกขั้นตอนก่อนส่งเบิกกับสกส. ด้วยอัตราการส่งผ่าน 100% ที่จะทำให้คุณไม่ต้องนั่งลุ้นว่าจะติด C อีกต่อไป

Phase 1 บริหารผู้ป่วยรายบุคคล

คุณสมบัติ สะถานะ

ลงทะเบียน - ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ AIPN

บริหารข้อมูลส่วนกลาง - ค่าห้อง, ยา, เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียม, แล็ป, EquipdevAIPN

จัดการข้อมูล - บริหารข้อมูล ICD10, ICD9 , Doctor , Billing , Other

แก้ไขด้วยตัวเอง - บริหาร,ตรวจสอบรายการสินค้าทรานเซ็กชั่นต่างๆ การรับบริการของผู้ป่วย

ส่ง XML - สำรองข้อมูล XML ทุกเครื่อง Client เก็บเข้าสู่ข้อมูลส่วนกลาง

ส่ง XML - แบบไฟล์ปกติ , ZIP , บริการจัดส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ให้ สกส. กึ่งอัตโนมัติ

Phase 2 บริหารความถูกต้อง

Function Status

ตรวจสอบความถูกต้อง - เช็คลิสสำหรับตรวจสอบความผิดพลาด กว่า 1000 รายการ

ระบบแจ้งเตือน- รายการติดลบเกินกว่าจำนวนที่เบิก

ระบบแจ้งเตือน - กรณีที่ไม่มี External cause

ระบบแจ้งเตือน - กรณีราคาขาย Drug, Lab ไม่ตรงกับราคาที่ขึ้นทะเบียน

ระบบแจ้งเตือน - ติด C ทุกรหัส จาก สกส ก่อนส่งออก

ระบบ Lock datetime - ตามรูปแบบโครงสร้างของโปรแกรม AIPN

Phase 3 บริหารผู้ป่วยรายกลุ่ม, รายวัน

Function Status

รอพิจารณา - บริหารผู้ป่วยแบบกลุ่ม, วัน/แสดงกระดานภาพรวมสถานะต่าง ๆ ในระบบ

ประสานข้อมูล - นำเข้าผู้ป่วยรายกลุ่ม, วันสู่ระบบ AIPN ตามช่วงวันที่กำหนด

ทำงานเบื้องหลัง - นำเข้าข้อมูลผู้ป่วยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด

ส่ง XML - นำส่ง XML แบบกลุ่ม ZIP ละหลาย ๆ เคส เพื่อบริหารเลขที่ตอบรับจาก สกส.

ตอบกลับ (สกส) - นำเข้าไฟล์ตอบกลับ REP, RUP บริหารความผิดพลาด/เลขที่ตอบรับจาก สกส.

บริหารข้อมูลส่วนกลาง - Map ข้อมูลส่วนกลาง กับข้อมูล EquipdevAIPN จาก สกส.

Phase 4 บริหารผู้ป่วยรายกลุ่ม, รายวัน

Function Status

คำนวน Adjusted RW – คำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เพื่อหาอัตราการจ่ายเงินชดเชยที่คุ้มค่าที่สุด

Dashboardสำหรับภาคบริหาร - ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนควบคุมดูแลภาพรวมของการส่งเบิก ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

โปรแกรมอื่นๆที่คุณอาจจะสนใจ

โปรแกรม SSOP

โปรแกรมส่งเบิกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม

โปรแกรม CIPN

โปรแกรมเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

โปรแกรม D506

โปรแกรมบริหารข้อมูลสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่

สอบถามข้อมูล / รับคำปรึกษาฟรี

บริการออกแบบและพัฒนา โปรแกรม เว็บไซต์และ แอปพลิเคชั่น

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.