โปรแกรม บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยรูปแบบใหม่ (AIPN)

Desktop Application

โปรแกรม AIPN สามารถเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลของผู้ป่วยที่จำเป็นต่อการส่งเบิกทั้งหมดโดยตรงจากระบบของโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลสะดวกรวดเร็ว พร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนความถูกต้องของข้อมูลในทุกขั้นตอนก่อนส่งเบิกกับสกส. ด้วยอัตราการส่งผ่าน 100% ที่จะทำให้คุณไม่ต้องนั่งลุ้นว่าจะติด C อีกต่อไป

Phase 1 บริหารผู้ป่วยรายบุคคล

เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนอย่างง่ายดาย, ระบบ AIPN จะทำให้การจัดการข้อมูลผู้ป่วยเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางและการตรวจสอบที่ละเอียด, ส่งเสริมการให้บริการที่รวดเร็วและแม่นยำ

คุณสมบัติ สะถานะ
ลงทะเบียนผู้ป่วย - ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ AIPN
บริหารข้อมูลส่วนกลาง - จัดการกับข้อมูลพื้นฐาน เช่น ค่าห้อง, ยา, เวชภัณฑ์, แล็ป, และ EquipdevAIPN, เพื่อให้การบริหารจัดการในระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการข้อมูลที่สำคัญ - รวมถึงการบริหารข้อมูล ICD10, ICD9, Doctor, Billing, และ Other, สำคัญในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินและการบริการ
แก้ไขด้วยตัวเอง - ให้ความสามารถในการบริหารและตรวจสอบรายการสินค้าและการทำรายการต่างๆ ของผู้ป่วย, เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูล
ส่ง XML - สำรองและส่งข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบ XML ไปยังข้อมูลส่วนกลาง, เพิ่มความปลอดภัยและความสามารถในการกู้คืนข้อมูล.

Phase 2 บริหารความถูกต้อง

เพิ่มความมั่นใจในข้อมูลของคุณด้วยเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องและระบบแจ้งเตือนขั้นสูง, ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล

Phase 3 บริหารผู้ป่วยรายกลุ่ม, รายวัน

ระบบ AIPN ทำให้การจัดการกับผู้ป่วยรายกลุ่มหรือรายวันเป็นเรื่องง่าย, ด้วยฟังก์ชั่นการประสานข้อมูลและการทำงานเบื้องหลัง, ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่ดีที่สุด

Phase 4 บริหารผู้ป่วยรายกลุ่ม, รายวัน

ปรับปรุงการตัดสินใจด้านการเงินและการบริหารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดและเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Dashboard, ทำให้คุณสามารถวางแผนและควบคุมดูแลภาพรวมของการส่งเบิกได้อย่างชัดเจน

โปรแกรมอื่นๆที่คุณอาจจะสนใจ

โปรแกรม SSOP

โปรแกรมส่งเบิกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม

โปรแกรม CIPN

โปรแกรมเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

โปรแกรม D506

โปรแกรมบริหารข้อมูลสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่

สอบถามข้อมูล / รับคำปรึกษาฟรี

บริการออกแบบและพัฒนา โปรแกรม เว็บไซต์และ แอปพลิเคชั่น

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.